Stop the rocks

אפליקציית משחק stopTheRocks
ux

איפיון חוויית משתמש

Design

עיצוב מסכים

Prototype

בניית דמו המדמה את פעילות האפליקציה

רצינו לתת חוויה מיוחדת עם ערך מוסף לאורחים שלנו מרוסיה.

השאיפה היתה ליצור חיבור של הדור הצעיר והטכנולוגי - לעבר, להיסטוריה.

הדרך היתה בניית אפליקציה שתציג למשתמש הרוסי איך נכתב שמו בכתבים עתיקים,

ויצירת חותם אישי בכתב נבחר.

החוויה היתה נהדרת, המשתמשים נהנו ליצור לעצמם חותמות, ולשתף בהן את חבריהם.

עינב, מוזיאון ארצות המקרא